Over ons

Gotrip.nl heeft geen samenwerkingsverband met de in haar website vermelde merken en/of bedrijven. De content van Gotrip.nl bestaat uit een verzameling bronnen van derden en overige websites op het internet.

Gotrip.nl is opgericht met als doel een verzamelplaats van persoonlijke ervaringen, meningen en tips te creëren met betrekking tot de in haar website vertoonde producten en/of diensten. Ook kan je op Gotrip.nl producten op prijs vergelijken van diverse merken en aanbieders.

Gotrip.nl biedt uiterste zorg aan de content van haar website. Desondanks kunnen er fouten in bevinden. Gotrip.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit foutieve website-content van Gotrip.nl en/of alle daar aan gekoppelde websites, het in gebruik nemen van haar services, contacten die daaruit volgen en op welk ander manier dan ook.

Kortom, Gotrip.nl is een soort van vergelijkingssite en verkoopt en/of biedt zelf dus geen producten en/of diensten aan.

Voor vragen over deze website kun je contact opnemen middels het contactformulier. Heb je specifieke vragen met betrekking tot de in de website vermelde producten en/of diensten, dan kun je de webwinkel of leverancier van het desbetreffende product of dienst contacteren.

Met vriendelijke groet,
Gotrip.nl